Prawo pracy

Dla pracodawcy oraz pracownika – umowy,  wynagrodzenia, spór

 

Prawo do pracy to jedno z najpiękniejszych uprawnień nam przypisanych, jednakże nierzadko niebywale stresogennych.

Moja Kancelaria pomoże Ci przebrnąć pod kątem prawnym przez następujące zagadnienia:

  • umowa o pracę – sporządzanie, opiniowanie, a także jej wypowiadanie,
  • dochodzenie wynagrodzenia za pracę,
  • sprawy o mobbing,
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • sprawy o przywrócenie do pracy,
  • sprostowanie świadectwa pracy,
  • sprawy o dochodzenie odszkodowań i odpraw,
  • odwołania od decyzji ZUS, KRUS,
  • spory pracownicze.

Prowadzenie sprawy obejmuje przykładowo: sporządzanie stosownych umów, pism, odwołań, pism procesowych takich jak: pozwy, apelacje, skargi kasacyjne czy skargi administracyjne, a także równocześnie reprezentację przed sądami i innym organami.