Prawo nieruchomości

Prawo lokalowe,  budowlane,  zasiedzenia,

służebności

W mojej pracy zawodowej, już od pierwszej chwili byłam związana z szeroko rozumianym prawem nieruchomości. Moje doświadczenie  obejmuje zarówno sprawy z nurtu prawa cywilnego, jak i administracyjnego.

Nasza współpraca może polegać na poradnictwie prawnym oraz prowadzeniu spraw z zakresu:

 • gospodarki nieruchomościami,
 • własności lokali,
 • ochronie praw lokatorów,
 • najmu i dzierżawy,
 • nabywaniu nieruchomości,
 • prawa spółdzielczego (w tym spółdzielni mieszkaniowych),
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • prawa budowlanego,
 • prawa wieczystoksięgowego,
 • zasiedzenia nieruchomości,
 • spraw związanych z ustanowieniem służebności.

Prowadzenie sprawy obejmuje przykładowo: sporządzanie stosownych umów, pism, odwołań, pism procesowych takich jak: pozwy, apelacje, skargi kasacyjne czy skargi administracyjne, a także równocześnie reprezentację przed sądami i innym organami.