Odszkodowania

Za błąd medyczny, wypadek, zdarzenia powodujące uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia

Szkoda, których może każdy z nas zaznać, dzielą się zarówno na te majątkowe, jak i niemajątkowe (tzw. krzywdy).

Nasza współpraca może polegać zarówno na prowadzeniu sprawy na etapie przedsądowym, jak i podczas sporu sądowego i obejmować następujące sprawy:

  • odszkodowania za błąd medyczny,
  • odszkodowania powypadkowe, w tym wypadki samochodowe oraz wypadki przy pracy,
  • odszkodowania z tytułu innych zdarzeń powodujących uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia,
  • odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie i skazanie.

 

Prowadzenie sprawy obejmuje między innymi: sporządzanie stosownych umów, pism, odwołań, pism procesowych takich jak: pozwy, apelacje, skargi kasacyjne czy skargi administracyjne, a także równocześnie reprezentację przed sądami i innym organami.